Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 4 sierpnia 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 (M.P. 2023 poz. 914) określa:

  • górne jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska,
  • jednostkowe stawki opłat za korzystanie ze środowiska za gazy lub pyły wprowadzane do powietrza oraz umieszczenie odpadów na składowisku.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

M.P. 2023 poz. 914 – stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024