Nowe wymagania dotyczące magazynowania odpadów – webinarium

Już za miesiąc – 1 stycznia 2021 r. – wejdą w życie wymagania rozporządzenia Ministra Klimatu w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. Ta nowa regulacja będzie miała wpływ na większość wytwórców odpadów – zarówno dużych jak i małych.

Tych z Państwa, którzy chcą uniknąć niemiłych niespodzianek serdecznie zapraszamy do udziału w webinarium

Program webianarium

W trakcie webinarium omówione zostaną następujące zagadnienia:

  • wymagania dotyczące wstępnego magazynowania odpadów przez wytwórcę odpadów,
  • szczególne wymagania dotyczące magazynowania odpadów niebezpiecznych,
  • terminy na dostosowanie miejsc magazynowania do nowych wymagań,

Zapoznanie się z tymi zagadnieniami ułatwi Państwu przygotowanie planu wdrożenia wymaganych przepisami rozwiązań i dostosowanie się do nowych wymagań.

Uczestnicy będą mogli zadawać pytania.

Termin
10 grudnia 2020 r., godz. 10.00 – 12.00
Koszt uczestnictwa
199 zł + VAT/osoba;
dla aktywnych użytkowników platformy REGULIS – bezpłatnie
Prowadzący
Małgorzata Macniak
Warunki uczestnictwa w webinarium
  • wypełnienie i przesłanie Karty zgłoszeniowej (formularz w wersji elektronicznej  lub w wersji do pobrania) do dnia 7 grudnia,
  • uiszczenie opłaty za udział w webinarium nie później niż 3 dni od potwierdzenia otrzymania zgłoszenia,
  • opłatę należy uiścić przelewem na konto nr 73 1140 2004 0000 3502 7483 7343, eko-net.pl Robert Pochyluk, ul. Pólnicy 29/9, 80-177 Gdańsk, z dopiskiem „webinarium magazynowanie odpadów”,
  • w przypadku rezygnacji z uczestnictwa w szkoleniu, nastąpi zwrot opłaty szkoleniowej w wysokości 50%. Rezygnację ze szkolenia uznaje się za ważnie zgłoszoną, jeśli zostanie przesłana emailem pod adres: katarzyna.jenczyk@eko-net.pl nie później niż 3 dni przed terminem szkolenia.
Karta zgłoszeniowa (do pobrania)
Informacje o webinarium
Katarzyna Jenczyk, tel. 58 667 95 74; e-mail: katarzyna.jenczyk@eko-net.pl