eko-net.pl funkcjonuje w obecnej formie prawnej od października 2004 r. Oferujemy doradztwo i szkolenia w szerokim spektrum zagadnień dotyczących ochrony środowiska i  bezpieczeństwa pracy z uwzględnieniem uwarunkowań prawnych, technicznych i ekonomicznych.

Firma powstała na bazie Centrum Ochrony Środowiska Politechniki Gdańskiej, które od początku lat 90. ubiegłego wieku było pionierem w zakresie opracowania praktycznych i teoretycznych podstaw zarządzania środowiskowego w Polsce. Jesteśmy przekonani, że doświadczenie akademickie w powiązaniu z wieloletnią praktyką w biznesie jest dobrym fundamentem dla funkcjonowania firmy doradczej.

Współpracowaliśmy z bardzo różnymi klientami:

  • dużymi przedsiębiorstwami (w tym koncernami międzynarodowymi),
  • małymi i średnimi przedsiębiorstwami z różnych sektorów,
  • administracją rządową i samorządową (szkolenia i ekspertyzy),
  • międzynarodowymi firmami doradczymi (podwykonawstwo w realizacji zleceń dla klientów polskich i zagranicznych),
  • jednostkami certyfikującymi (audyty ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001, weryfikacja EMAS).

Większość zleceń realizujemy w Polsce, choć mamy też spore doświadczenie we współpracy międzynarodowej. Uczestniczyliśmy w realizacji projektów związanych z Pomocą Techniczną Unii Europejskiej (np. doskonalenie procedur ocen oddziaływania na środowisko w Turcji), jak i na bezpośrednie zlecenie podmiotów lokalnych (np. oceny środowiskowe wg kryteriów EBOR na Ukrainie).

Rejestry wymagań prawnych
Tradycyjne doradztwo uzupełniamy nowatorskim narzędziem udostępnianym na platformie REGULIS®  pozwalającym generować indywidualne rejestry wymagań prawnych dotyczących bhp, energii i środowiska. Z tej nowoczesnej usługi korzysta wiele organizacji certyfikowanych na zgodność z normami ISO 14001, ISO 45001 / OHSAS 18001 i ISO 50001.

Doświadczenie zespołu oraz dogłębne zrozumienie koncepcji ochrony środowiska w biznesie predestynuje nas do podjęcia się różnorakich zadań – typowych i wykraczających poza standardowy zakres.

Zapraszamy do współpracy!