Przeprowadzamy jednorazowe lub okresowe oceny zgodności z wymaganiami prawnymi w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zgodnie z przyjętą przez nas metodyką ocena zgodności składa się z następujących elementów:

  • wizja lokalna, w trakcie której przeprowadzane są rozmowy z osobami odpowiedzialnymi za zagadnienia ochrony środowiska/bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przegląd dokumentacji z zakresu ochrony środowiska/bezpieczeństwa i higieny pracy (w trakcie wizji lokalnej lub przed),
  • opracowanie raportu wskazującego ewentualne niezgodności wraz ze wskazaniami działań korygujących.
UWAGA
 Istnieje możliwość przeprowadzenia oceny zgodności z wymaganiami prawnymi zdalnie za pomocą rozwiązań informatycznych (zdalnie).

Oferujemy również narzędzie do samooceny zgodności ze zidentyfikowanymi wymaganiami prawnymi. Narzędzie to jest częścią platformy REGULIS® pozwalającej generować indywidualne rejestry wymagań prawnych dotyczących środowiska i bhp.