Identyfikujemy wymagania prawne mające zastosowanie do działalności prowadzonej przez klienta oraz przygotowujemy rejestry aktualnie obowiązujących wymagań prawnych. Rejestry dostępne są w trzech obszarach tematycznych:

Rejestry wymagań prawnych
Rejestry wymagań prawnych
Rejestry wymagań prawnych

Rejestry wymagań prawnych uwzględniają konkretne aspekty/obszary działalności i są udostępniane za pomocą nowoczesnej platformy internetowej REGULIS®.

Pobieranie aktualnego rejestru jest możliwe w każdej chwili. Ponadto obok rejestrów na platformie dostępne są informacje o zmianach w prawie, niezbędne druki oraz przejrzyste kalendarium. Usługa oferowana jest w wersji jedno- i wielostanowiskowej.

Użytkownicy REGULIS® otrzymują bieżące informacje o zmianach w przepisach prawnych – tylko tych, które ich dotyczą.

Istnieje możliwość bezpłatnego testowania rejestrów lub umówienia się na bezpłatną prezentację on-line!