Kompleksowo obsługujemy klientów przejmując całość bądź część zadań i obowiązków z zakresu ochrony środowiska, np.:

 • sporządzamy wymagane prawem sprawozdania i raporty z zakresu ochrony środowiska,
 • naliczamy opłaty za korzystanie ze środowiska,
 • przygotowujemy operaty, wnioski i dokumenty niezbędne do uzyskania decyzji administracyjnych, np.
  • pozwolenia w obszarze gospodarki wodno-ściekowej,
  • pozwolenia na emisję gazów i pyłów do powietrza,
  • pozwolenia zintegrowane,
  • pozwolenia/zezwolenia w zakresie gospodarki odpadami),
 • reprezentujemy klienta podczas kontroli oraz komunikacji z organami administracji.