Prowadzimy szkolenia otwarte (aktualne ogłoszenia) oraz dedykowane.

Szkolenia dedykowane dostosowywane są pod względem treści i formy do specyfiki działalności klienta oraz potrzeb i poziomu uczestników. Szkolenie może zostać zrealizowane w dowolnym, uzgodnionym z klientem terminie i miejscu, również zdalnie za pomocą technik informatycznych.  Techniki edukacji zdalnej z wykorzystaniem Internetu  wykorzystujemy od ponad 20 lat.

Szkolenia dotyczą najczęściej kwestii przepisów prawnych dotyczących środowiska oraz wdrażania i doskonalenia systemów zarządzania (ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001).