Dz. U. 2020 poz. 150 – odpady, utrzymanie czystości i porządku w gminach, baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 150) dodaje przepisy wprowadzające wyjątek od zasady sporządzania dokumentów ewidencji odpadów przez czas awarii systemu. W trakcie awarii systemu, dokumenty … Czytaj dalej >>