Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie formy i układu przekazywanych wyników pomiarów ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (Dz. U. 2020 poz. 144) określa układ przekazywanych wyników pomiarów:

  • ilości pobranych wód podziemnych i wód powierzchniowych (załącznik nr 1 do rozporządzenia)
  • ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi (załącznik nr 2) oraz
  • sposób ich przekazywania.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 144 – pomiary ilości pobranych wód oraz ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi