Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 8 stycznia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. 2020 poz. 143) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia i innych danych oraz terminów i sposobów ich prezentacji (Dz. U. poz. 1366).

Zmiana polega na uchyleniu przepisów dotyczących układu przekazywanych wyników pomiarów ilości i jakości ścieków wprowadzanych do wód lub do ziemi oraz ilości pobieranej wody.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 143 – pomiary prowadzone w związku z eksploatacją instalacji lub urządzenia