Ustawa z dnia 29 września 2022 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających poprawę warunków mieszkaniowych (Dz. U. 2022 poz. 2456) zmienia m. in. ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. 2022 poz. 438 z późn. zm.).

Ustawa wprowadza nowe instrumenty wsparcia:

  • termomodernizacji budynków (grant termomodernizacyjny),
  • zakupu lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii (grant OZE),
  • poprawy efektywności energetycznej w budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy (grant MZG).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

 

Dz. U. 2022 poz. 2456 – wspieranie termomodernizacji i remontów oraz centralna ewidencja emisyjności budynków