Ustawa z dnia 13 lipca 2023 r. o rewitalizacji rzeki Odry (Dz. U. 2023 poz. 1963)  zmienia m. in.

  • ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2023 poz. 682 z późn. zm.),
  • ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556 z późn. zm.) oraz
  • ustawę z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. 2023 poz. 1478 z późn. zm.).

Celem ustawy jest poprawa jakości wody w rzece Odrze, poprzez m. in. realizację inwestycji mających poprawić lub przywrócić właściwe funkcjonowanie środowiska naturalnego, zapewnienie wsparcia określonych inwestycji oraz określenie pierwszeństwa ich realizacji.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 1963 – Prawo budowlane, Prawo ochrony środowiska, Prawo wodne