Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 3 listopada 2023 r. zmieniające obwieszczenie w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 (M.P. 2023 poz. 1203) koryguje opłatę jednostkową z tytułu wprowadzania do powietrza gazów lub pyłów dla silników na olej napędowy ON w samochodach o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 Mg innych niż osobowe spełniających wymagania EURO 4.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

M.P. 2023 poz. 1203 – stawki opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2024 (zmiana)