Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 października 2023 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2023 poz. 2471) określa jednostkowe stawki opłat za usługi wodne oraz współczynniki różnicujące opłaty za usługi wodne z uwagi na dodatkowe okoliczności istotne dla ochrony wód.

Rozporządzenie zastępuje rozporządzenie z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2022 poz. 2438).

W stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia, rozporządzenie wprowadza:

  • jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za wprowadzanie do wód podziemnych 1 m3 wód pochodzących z pompy ciepła lub akumulatora ciepła warstwy wodonośnej,
  • górne jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za pobór wód podziemnych w formie opłaty zmiennej do celów pomp ciepła i akumulatorów ciepła warstwy wodonośnej,
  • współczynniki różnicujące jednostkową stawkę opłaty za usługę wodną, którą stanowią:
    • korzystanie z systemu retencyjno-dozującego lub innego systemu pozwalającego uzyskać ten sam efekt, co system retencyjno-dozujący – w przypadku zakładów  odprowadzających ścieki o zwiększonym zasoleniu oraz
    • oczyszczenie lub podczyszczanie ścieków lub wód pochodzących z odwadniania zakładów górniczych, zawierających chlorki i siarczany, w systemie oczyszczania lub podczyszczania ścieków przemysłowych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 2471 – jednostkowe stawki opłat za usługi wodne