Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 15 grudnia 2022 r. w sprawie książki obiektu budowlanego oraz systemu Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 2778) określa sposób prowadzenia książki obiektu budowlanego w postaci papierowej i elektronicznej w systemie Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego (c-KOB).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 2778 – książka obiektu budowlanego oraz system Cyfrowa Książka Obiektu Budowlanego