Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych i ich odcinków oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. (M. P. 2020 poz. 923) określa wysokość maksymalnej i jednostkowych stawek należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r.

Czytaj więcej: www.regulis.pl 

M. P. 2020 poz. 923 – stawki należności za korzystanie ze śródlądowych dróg wodnych oraz śluz i pochylni od 1 stycznia 2021 r.