Obwieszczenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 5 października 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. (M. P. 2020 poz. 934) określa jednostkowe górne oraz jednostkowe stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

M. P. 2020 poz. 934 – stawki opłat podwyższonych od 1 stycznia 2021 r.