Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1517) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz zmienia m.in. ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Zmiany w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji dotyczą uproszczenia przepisów o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w powiązaniu z systemem teleinformatycznym centralnej ewidencji pojazdów.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 1517 – pojazdy wycofane z eksploatacji