Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 1565) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1233) oraz zmienia m.in. ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska.  Zmiany w ustawie Prawo ochrony środowiska są zmianami dostosowującymi wynikającymi z likwidacji Funduszu Niskoemisyjnego Transportu Państwowego Funduszu Celowego oraz zmian zasad finansowania FNT.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 1565 – Prawo ochrony środowiska