Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. 2020 poz. 2289) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1225)

www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 2289 – substancje chemiczne i ich mieszaniny