Ustawa z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020 poz. 322) wprowadza zmiany  w:

  • ustawie z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe,
  • ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko,
  • ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz
  • ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Zmiany mają na celu dostosowanie ich przepisów do zmienionej struktury Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2020 poz. 322 – Prawo atomowe, OOS, substancje i mieszaniny chemiczne, odpady