Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 19 grudnia 2021 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 2030 r. (Dz. U. 2021 poz. 2375) określa roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych, które wprowadzający produkty w opakowaniach są obowiązani osiągnąć w poszczególnych latach do 2030 r.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2021 poz. 2375 – roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych