Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne (Dz. U. 2021 poz. 2473) przedłuża do 31.12.2023 r. okres obowiązywania jednostkowych stawek opłat za usługi wodne za pobór wód w formie opłaty stałej.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2021 poz. 2473 – jednostkowe stawki za usługi wodne