Ustawa z dnia 22 lipca 2022 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania przestępczości środowiskowej (Dz. U. 2022 poz. 1726) zmienia m. in. ustawę z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2022 poz. 916) oraz ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 699 z późn. zm.).

Celem ustawy jest wyeliminowania niedoskonałości aktualnych regulacji prawnych w zakresie wykroczeń i przestępstw przeciwko środowisku. W związku z tym wprowadzone zostały m.in. sankcje za usuwanie roślinności poprzez wypalanie (ustawa z dnia 16 kwietnia o ochronie przyrody) czy uproszczenie procedury wykreślania podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) w przypadku wygaśnięcia, cofnięcia, uchylenia lub stwierdzenia nieważności decyzji związanych z gospodarką odpadami (ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 1726 – ochrona przyrody, odpady