Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o paszach oraz ustawy o odpadach (Dz. U. 2022 poz. 2722) zmienia ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, rozszerzając katalog podmiotów, które są zwolnione z obowiązku posiadania zezwolenia na zbieranie odpadów.

Zwolnienie dotyczy podmiotów odbierających niezużyte lub przeterminowane pasze lecznicze lub produkty pośrednie od podmiotów, które jedynie kupują, przechowują lub transportują pasze lecznicze do stosowania wyłącznie w swoim gospodarstwie, od posiadaczy zwierząt futerkowych oraz posiadaczy zwierząt domowych.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 2722 – odpady