Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. 2022 poz. 455) wprowadza przepisy dotyczące warunków technicznych, formy, trybu oraz sposobu przekazywania zarówno sprawozdania w zakresie Krajowego Rejestru, jak i danych niezbędnych do identyfikacji zakładu.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 455 – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń