Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 marca 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. 2022 poz. 606) wprowadza zmiany w rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie danych objętych Krajowym Rejestrem Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń (Dz. U. 2022 poz. 455).

Wprowadzone zmiany polegają na poprawieniu błędu pisarskiego we wzorze sprawozdania zawierającego dane o przekroczeniu wartości progowych dla uwolnień i transferów zanieczyszczeń.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

 

Dz. U. 2022 poz. 606 – Krajowy Rejestr Uwalniania i Transferu Zanieczyszczeń