Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju w sprawie doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2023 poz. 84) informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 7 maja 2015 r. w sprawie uzyskiwania świadectwa doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (Dz. U. 2015 poz. 718 z późn. zm.).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2023 poz. 84 – doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych – tekst jednolity