Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów stosowania warunków utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego (Dz. U. 2021 poz. 2067) określa:

  • warunki utraty statusu odpadów przez odpady destruktu asfaltowego,
  • szczegółowe warunki pobierania i badania próbek w kierunku określenia zawartości wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz
  • system gospodarowania odpadami prowadzony przez posiadacza odpadów destruktu asfaltowego.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 2067 – warunki utraty statusu odpadów dla odpadów destruktu asfaltowego