Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2021 poz. 2269) wprowadza zmiany w ustawie z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 110 z późn. zm.) oraz m.in. w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.).

Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo ochrony środowiska dotyczą możliwości inwestowania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 2269 – Prawo ochrony środowiska