Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2021 poz. 888)  informuje o ogłoszeniu jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 poz. 1439 z późn. zm.).

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 888 – utrzymanie czystości i porządku w gminach – tekst jednolity