Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. 2021 poz. 906) reguluje sposób selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych:

  1. papier;
  2. szkło;
  3. metale;
  4. tworzywa sztuczne;
  5. odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
  6. bioodpady.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Dz. U. 2021 poz. 906 – selektywne zbieranie wybranych frakcji odpadów