Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków oraz ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. 2022 poz. 2206) zmienia ustawę z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz. U. 2021 poz. 497) oraz ustawę z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 2021 poz. 2351 z późn. zm.).

Zmiany wprowadzone w ustawie o charakterystyce energetycznej budynków dotyczą m.in. 

  • rozszerza obowiązek poddawania budynków okresowej, co najmniej raz na 3 lata, kontroli polegającej na sprawdzeniu stanu technicznego systemu ogrzewania dla źródeł ciepła innych niż kotły opalane paliwami, dostępnych części systemu ogrzewania lub połączonego systemu ogrzewania i wentylacji, o sumarycznej nominalnej mocy cieplnej większej niż 70 kW
  • rozszerza obowiązek poddawania budynków okresowej, co najmniej raz na 5 lat, kontroli polegającej na ocenie efektywności energetycznej systemów klimatyzacji na połączone systemy klimatyzacji i wentylacji o sumarycznej nominalnej mocy chłodniczej większej niż 70 kW.

Wprowadzone zmiany dotyczą również sporządzania świadectw charakterystyki.

Zmiany wprowadzone w ustawie Prawo budowlane są zmianami dostosowującymi przepisy dotyczące przekazywania charakterystyki energetycznej budynków do zmian wprowadzonych do ustawy o charakterystyce energetycznej budynków.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

Dz. U. 2022 poz. 2206 – charakterystyka energetyczna budynków, Prawo budowlane