Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 września 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujących od dnia 1 stycznia 2022 r. (M. P. 2021 poz. 932) określa wysokości stawek opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych obowiązujące od dnia 1 stycznia 2022 r.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

M. P. 2021 poz. 923 – stawki opłat za udzielenie zgód wodnoprawnych w 2022 r.