Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 sierpnia 2022 r. w sprawie wysokości stawek opłaty podwyższonej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2023 r. (M. P. 2022 poz. 823) określa jednostkowe górne stawki opłaty podwyższonej za przekroczenie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi.

Czytaj więcej: www.regulis.pl

Rejestry wymagań prawnych

M. P. 2022 poz. 823 – opłaty podwyższonej za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi w 2023 r.